Een team bestaat uit minimaal 5 spelers en 1 begeleider. Bij elkaar dus minimaal 6 personen. Het maximumaantal is 19 spelers en 2 begeleiders. Dus maximaal 21 personen.