Wij hebben een registratieplicht. Hierdoor kunnen wij ongenodigde gasten buiten de deur kunnen houden. Ieder teamlid dient zijn of haar gegevens in te vullen via het kopje ‘profiel’ in het account. Mochten de gegevens niet compleet en op tijd ingevuld zijn kunnen wij geen ticket verstrekken.