Een klein team (6-10 spelers) moet minimaal 1 begeleider hebben en een groot team (11-21 spelers) minimaal 2 begeleiders. Per team zijn maximaal 4 begeleiders toegestaan.