Er ruim voldoende douches en toiletten aanwezig. Hier is gratis gebruik van te maken.