Om veiligheid en orde te waarborgen zijn wij verplicht om een tassencontrole uit te voeren op zaken die nadrukkelijk niet zijn toegestaan zijn. Flacons groter dan 100 ml worden absoluut niet toegelaten. Nadrukkelijk verboden zijn:  spuitbussen, speakers, sprays, drones, glaswerk, blik, (alcoholhoudende) dranken, voedsel, brandgevaarlijke stoffen, vuurwerk, (vuur)- wapens, (huis)dieren, (hard)drugs, hallucinerende middelen, (alcoholhoudende) dranken en etenswaren in welke verpakking dan ook, apparatuur, messen, stokken of hetgeen valt onder de slag- of steekwapenwet.