Indien alles in orde was hebben jullie een bewijs van borgteruggave ontvangen en wordt de borg op 1 september 2022 teruggestort op het rekeningnummer waarmee de borg is betaald. De borg wordt niet gerestitueerd indien niet is voldaan aan de algemene voorwaarden of wanneer een team het terrein heeft verlaten zonder aanspraak te maken op terugbetaling.